Södermanland
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Politikernas dag på Sundbyholm

Politikernas dag på Sundbyholm

Politikernas dag på Sundbyholmstravet i Eskilstuna

Centerpartiet Eskilstuna och Distriktet Sörmland anordnar ett tillfälle för dig som hästintresserad att vara med på kampanj och sprida budskapet om Centerpartiets politk. Det faller sig naturligt att prata om hästnäringen på en travbana men med flera kandidater till landstinget så är det inte helt fel att prata om vård och företagande.

Du som intresserad Centerpartiet är hjärtligt välkommen att besöka vårat tält mellan 16:30- 21:00

övriga frågor eller anmälan till evenemanget kontakta valombudsman: leena.kumpula@centerpartiet.se