Södermanland
Centerpartiet lokalt

Kyrkogruppen

Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Åsa Ingårda

072-716 38 65

asa.ingarda@centerpartiet.se