Vår politik


Hur vill vi i Centerpartiet egentligen att Sörmland ska se ut? I vår vision Leva, verka, bo – berättelsen om Sörmlands framtid har vi samlat tankar och idéer från Eskilstuna i norr till Oxelösund i söder. Och resultatet? Vårt mål är att skapa ett attraktivt, levande och hållbart län där många vill leva, verka och bo.

Vill du veta mer om vår politik? Kontakta oss gärna!

sol-has-bg

Leva, verka, bo – berättelsen om Sörmlands framtid

År 2030 är Sörmland en region där många vill leva verka och bo. De flesta arbetar eller studerar för att förbereda sig för sitt första arbete eller för att man vill byta yrke senare i livet. Det är lätt att resa kollektivt både i, till och från Sörmland för att arbeta och studera och det finns gott om bostäder som passar för olika skeenden i livet.

Företagarna i Sörmland har sett en utveckling som bygger på besöksnäring och andra möjliga utvecklingsområden på landsbygden, allt ifrån att det finns grönsaker och kött till dem som bor i staden till att skog används både till uppvärmning, bränsle till bilar och klädtillverkning.

Vården och omsorgen har kommit närmare patienten genom att vårdcentralerna har både digitala och fysiska besök och alla patienter har en fast vårdkontakt. Dessutom har det förebyggande arbetet gett frukt så att färre människor behöver söka sjukvård för välfärdssjukdomar.

De som bor i länet och i övriga landet känner ett ansvar för Sveriges positiva utveckling och bidrar själva till att färre människor hamnar i utanförskap. Olika religiösa samfund samverkar tillsammans med andra föreningar och politiska partier och närheten till besluten har ökat. 

Det är vår vision för Sörmland.

För att kunna nå denna vision behövs praktisk och resultatinriktad politik. Centerpartiet vill vara med och se till att denna vision blir verklighet genom att bland annat:

  • Underlätta för företag att anställa dem som står en bit från arbetsmarknaden.
  • Individanpassa studierna och samarbeta med lärosäten för högre utbildning.
  • Samarbeta om kollektivtrafik med våra grannområden.
  • Ge likvärdig vård i hela länet genom mobila team och engagemang från civilsamhället.
  • Ha nolltollerans mot hot, hat och våld.
  • Värna och använda eftertraktade råvaror, gärna lokala.
  • Bygga miljövänligt och hållbart.

Vill du veta mer om vår politik?

Läs gärna hela vår vision för Sörmland och vår valplattform för Region Sörmland.

Leva, verka, bo – berättelsen om Sörmlands framtid

Valplattform C Region Sörmland

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.