Södermanland
Centerpartiet lokalt

Eskilstuna

Här kan du se vilka som kandiderar till kommunfullmäktige.

1 Arne Jonsson, 72 år,Redovisningskonsult,Eskilstuna

2 Lillemor Nordh, 52 år,Universitetsadjunkt, Torshälla

3 Mattias Stjernström, 35 år,Entreprenör,Eskilstuna

4 Maria Dahlin, 58 år,Lantbrukare,Eskilstuna

5 Tommy Ellfolk, 54 år, Företagare,Eskilstuna

6 Maria Hopstadius, 49 år,Universitetsadjunkt, Eskilstuna

7 Carlos Costa, 47 år,Advokat,Jäder

8 Anna Bildt, 56 år,Lokalsamordnare,Eskilstuna

9 Anders Nordin, 61 år,Företagare,Eskilstuna

10 Mayra Almén, 41 år,Ekonom,Eskilstuna

11 Sanna Mikkola, 32 år,Marknadskommunikatör, Eskilstuna

12 Christofer Lindblad, 32 år, Företagare,Eskilstuna

13 Anna-Maria Lindqvist Arrue, 43år,Journalist,Eskilstuna

14 Gunnar Bildt, 60 år,Lantbrukare,Eskilstuna

15 Jenny Bergh, 46 år,Konsult,Företagare,Eskilstuna

16 Oliwer Mamcarz, 32 år,Samhällsvetare,Eskilstuna

17 Ruwayda Ahmad Abdi, 30 år,Studerande,Eskilstuna

18 Amer Solmaz, 31 år,Studerande,Eskilstuna

19 Anders Kullstam, 74 år,Entreprenör/ingejör,Eskilstuna

20 Gunnar Westermark, 72 år,Lantmätare,Eskilstuna

21 Christer Dahlin, 63år,Eskilstuna