Södermanland
Centerpartiet lokalt

Katrineholm

Här kan du se vilka som kandiderar till kommunfullmäktige.

1 Sten Holmgren, Agronom, Björkvik

2 Ann-Charlotte Olsson, Tandsköterska, Ändebol

3 Claudia Grathwohl, Företagare, Katrineholm

4 Victoria Barrsäter, Kvarnmedarbetare,Katrineholm

5 Anders Gölevik, Polisintendent,Katrineholm

6 Inger Fredriksson, Journalist, Katrineholm

7 Leif Strand, Företagare,Granhed

8 Bertil Carlsson, Tekniker, Sköldinge

9 Maria Brantö, Studerande,Katrineholm

10 Emilia Tennmyr, Trafikinformatör,Sköldinge

11 Hans Linke, F.d Lärare, Sköldinge

12 Emil Söderstierna, Undersköterska,Floda

13 Ferdi Youssein, Företagare,Katrineholm

14 Mays Sabbagh, Barnskötare,Katrineholm

15 Ingvar Kylestorp, Lantbrukare, Floda

16 Mattias Claesson, Landstingsråd, Björkvik

17 MarieLouise Ankarsten, Mentalskötare,Katrineholm

18 Thorbjörn Eriksson, Säljare,Sköldinge

19 Örjan Lindgren, Yrkeslärare, Bie

20 Hans-Gunnar Karlsson, Lantbrukare, Julita