Södermanland
Centerpartiet lokalt

Nyköping

Här kan du se vilka som kandiderar till kommunfullmäktige.

1 Martina Hallström, 47 år,Ålberga

2 Hans Andersson, 54år,Ripsa

3 Emma Fahlstedt, 34år,Nyköping

4 Mohammed Mouaid, 35år,Nyköping

5 Conny Steisjö, 46 år,Nyköping

6 Erika Nyman, 41år,Nyköping

7 Eva Andersson, 69år,Nyköping

8 Kjell Johansson, 62år,Jönåker

9 Anders Eriksson, 53år,Nyköping

10 Helén Biörklund Gustafsson, 53år,Nyköping

11 Sofia Aktergård, 48år,Runtuna

12 Jan-Eric Carlsson, 67 år,Nyköping

13 Natalie Karlsson, 24 år,Nyköping

14 Jessika Keereweer, 48år,Ripsa

15 Louise Hallström, 20år,Ålberga

16 Elisabeth Sandberg, 67år,Runtuna