Södermanland
Centerpartiet lokalt

Trosa

Här kan du se vilka som kandiderar till kommunfullmäktige.

1 John Carlsson, 38år,Kemiingenjör,Vagnhärad

2 Helene Carlind, 46år,Lärare,Trosa

3 Louise Montgomery, 61år,Egen företagare,Västerljung

4 Stefan Björnmalm, 61 år,Ingenjör,Vagnhärad

5 Cristina Forssander, 58år,Enhetschef,Vagnhärad

6 Olle Gibeck, 45år,Ekonom,Västerljung

7 Fifian Georgos, 40år,Jur.kand,Trosa

8 Anders johansson, 44år,Yrkeslärare,Västerljung

9 Svante Lindbäck, 37år,Arbetsrättsjurist,Trosa

10 Martina Johansson, 43år,Verksamhetschef,Västerljung

11 Monika Brandtberg, 31år,Ekoentreprenör,Vagnhärad

12 David Montgomery, 68år,Civilingenjör,Västerljung

13 Bo Rundqvist, 64år,Lantbrukare, Vagnhärad

14 Sophia Aldé Czechowski, 45år,Förvaltningsledare, Vagnhärad

15 Johan Abrahamsson, 42år,Nybilsmekaniker,Trosa

16 Sten Linder, 76år,Bergsingenjör,Trosa

17 Iuliana Carlsson, 34år,Redovisningskonsult,Vagnhärad

18 Christa Fristedt, 65år,Socialarbetare,Västerljung

19 Sonja Sareyko, 75 år, Pensionär, Vagnhärad