Trosa kommuns utveckling bygger på en god balans

Inom Centerpartiet vill vi fortsätta utveckla Trosa kommun i enlighet med våra grundläggande värderingar.

Centerpartiet har alltid värnat hela landet och vi centerpartister i Trosa kommun ser det som en självklarhet att kommunen fortsätter utveckla alla sina delar. Målet är att alla ska känna sig delaktiga i samhället och att vi medborgare känner delaktighet och närhet i det som är gemensamt och att vi känner trygghet för att det som är vårt respekteras av andra och av samhället.

 

I Trosa kommun är tätorternas utveckling viktig för att vi ska kunna fortsätta ge bra kommunal service, men vi måste satsa på bra kommunikationer i hela vår kommun för att fortsätta vara en attraktiv plats för alla våra invånare.

Vi i Centerpartiet är övertygade om att det är nödvändigt och möjligt att förena fortsatt utveckling av samhället med höga miljöambitioner, vi tillsammans måste hjälpas åt att bevara miljö och natur. Vi tror att det bäst sker med en kombination av bevarande och brukande av vår naturs fantastiska möjligheter. Bruk i form av jordbruk, skogsbruk, turism men även för att skapa bra boendemiljöer och attraktiva områden för rekreation och fritid.

Centerpartiet tror på ett starkt samhällsbygge där kommunen tar ansvar för att garantera invånarna den service och det stöd som vi gemensamt beslutar i kommun och riksdag. Vi vill utveckla detta genom att bättre utnyttja kraften hos våra invånare. Exempelvis genom att hitta möjligheter för fler aktörer inom delar av omsorgen, hitta samarbete med föreningar och civilsamhälle. Vi tror att kraften att skapa framtidens välfärdssamhälle finns i både den individuella drivkraften och i kommunens strukturer och institutioner.

Vi tror att ny teknik kan göra samhällsservice mer tillgänglig för alla och många delar av serviceverksamheterna kan utvecklas genom att tillföra ny teknik i olika former.

Centerpartiet är liberalt och vi tror på alla människor lika värde och rättigheter. Vi är övertygande om alla människors möjlighet att bidra, givet att vi tillsammans bygger en stabil och trygg grund. Vi vill ge alla människor möjlighet men också skyldighet att bidra efter förmåga för individens egen skull men också för att vi tillsammans ska klara framtidens utmaningar.

En röst på Centerpartiet i höstens val är en röst för fortsatt balanserad utveckling av Trosa kommun. För att vi ska fortsätta vara en plats där det finns utrymme för individen men där samhället finns som stöd i frågor som rör oss alla!

John Carlsson, Vagnhärad

Helene Carlind, Trosa

Louise Montgomery, Västerljung

Stefan Björnmalm, Vagnhärad

Cristina Forssander, Vagnhärad

Olle Gibeck, Västerljung

kommunfullmäktigekandidater för Centerpartiet i Trosa kommun