Centerpartiet i Vingåker

Närodlad och hållbar politik innebär närhet till beslut och att varje människa ska kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Fram till 2022 vill vi verka för bland annat:

 • Ett nytt ledarskap för Vingåker.
 • Barns och ungdomars hälsa och utveckling.
 • Behålla och stödja landsbygdsskolorna.
 • Utveckla Slottsskolan till en kreativ arbetsplats för lärande.
 • Goda möjligheter till vuxenutbildning och högre studier på hemmaplan i Vingåker.
 • Stärka äldreomsorgens kvalité och kompetens.
 • Öka valfriheten inom vård och omsorg.
 • Utveckla hemtjänsten.
 • Återupprätta Åbrogården som servicekontor för kommunal och statlig service.
 • Stärka räddningstjänsten i Vingåker.
 • Fler invånare som betalar skatt, inte färre som betalar allt högre.
 • Attraktiva miljöer för boende och etableringar.
 • Marknära seniorboenden, såväl på landsbygden som i tätorten.
 • Underlätta och stimulera entreprenörskap och kreativa näringar.
 • Stärka den lokala demokratin och kommundelarna genom en bygdepeng.
 • Öka användning av närproducerade varor och förnybar energi.

Läs hela vårt valprogram för Vingåkersbygden!

Följ oss på Facebook!

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.