Ersättningslokaler för Skogsbäcken


19 februari 2015

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin angående ersättningslokaler för förskolan Skogsbäcken.

I juni 2015 går det tillfälliga bygglovet ut för förskolan Skogsbäcken, på Dansutskolans skolgård. Bygglovet kan inte förlängas en gång till.

För tio månader sen gavs förvaltningen i uppdrag av nämnden att utreda och återkomma till nämndens junisammanträde med ett förslag på ersättningslokaler.
På nämnden i juni 2014 fanns endast ”Lokalprogram för förskola med fyra avdelningar.” Inget förslag på ersättningslokaler och under hösten 2014 framkom inget konkret förslag.

På senaste Barn- och utbildningsnämnden frågade jag efter ”Senaste nytt om Skogsbäcken” och fick till svar att man kommer att söka bygglov. Att på tio (10) månader endast komma fram till att man ska söka bygglov, är inte tillfredsställande.

Vi är många som vill ha besked angående Skogsbäcken:

  1. Var i processen för ”anskaffning av verksamhetslokaler” är ni?
    2. Finns det flera förslag på lokalisering?
    3. När beräknar du att allt är klart?
    4. Vad händer när dispensen går ut i juni?
    5. Finns det pengar i budget för ökade driftskostnader?

För Centerpartiet
Ingalill Fredriksson (C)
2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

2015-02-19

På Barn- och utbildningsnämnden i juni 2015 kommes svaret, hur majoriteten kommer att hantera ersättningslokaler för nuvarande Skogsbäcken.