Insändare: Låt Laxne få en Framtidsskola

19 maj 2016

Gnesta har planer på att lägga ner Laxne skola, eftersom inhyrda konsulter anser att skolan ” inte är en bra lösning varken pedagogiskt eller ekonomiskt”.

Detta har naturligtvis skapat aktivitet hos många, främst Laxnebor, men också andra, t.ex. politiker, som har ett litet bredare perspektiv än majoritetens kortsiktiga ekonomiska syn. Skolan är inte en bra lösning – i dag – men en hel del kan göras om man har en pedagogisk insikt, ett kreativt inlärningstänkande och förstår värdet med en trygg miljö för våra barn.

Enligt rektorn ska skolan ”hålla en viss kvalitet och det är svårt när det är så få elever”. Många söker sig till andra skolor. Därtill finns både randiga skäl och rutiga orsaker…

Är det värdigt av den politiska majoriteten och den pedagogiskt ansvarige på skolan att med armarna i kors konstatera att så här är det?

Och så lägger vi ner …
Vad kan man göra?
Lyssna på och samtala med pedagoger, föräldrar och elever!

Föräldrarna framhåller värdet med ”en liten skola där alla känner alla med en familjär och trygg miljö, att steget från förskolan – som ligger i samma lokaler – till skolan blir väldigt litet och att de små årskurserna gör att barnen umgås mer över ålders- och könsgränser”.

Ett bevarande av skolan skulle öppna för ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete, som i sig skulle locka innovativa lärare liksom ge möjligheter för små skolor på landsbygden att överleva. Målet skulle vara att påbörja en process med fokus på kvalitet och värdighet i skolor med litet elevunderlag, trots minskande resurser.

Laxne skola är inte den enda utsatta. Vad händer med Kvarnbackaskolan när våra vänner på Solbacka söker sin framtid i andra delar av vårt land?
”Nu finns en form för skolan, vars norm är skolan som den ser ut i staden. Det är inte alltid funktionellt för glesbygderna.” Glesbygdsverket,maj 2006.

Låt oss skapa ytterligare en norm – för glesbygderna!

Centerpartiet i Gnesta tar täten!
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Håkan Ekstrand
Erik Granqvist