Övergripande it-plan för gnesta kommun


14 april 2015

MOTION: Tag fram en övergripande IT-plan för Gnesta kommun, med en särskild plan för förskolan och grundskolan.

Digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser, en kompetens som är nödvändig i vårt allt mer digitala samhälle. Det är viktigt att digitalt lärande finns med i all undervisning och att moderna verktyg blir en naturlig del av det som används i klassrummet.

Många kommuner är framgångsrika med sina digitala satsningar, och rätt använda, ger de våra duktiga pedagoger möjlighet att arbeta på nya sätt och hjälpa fler barn att lära sig mer. I Gnesta kommun finns god tillgång på datorer, Ipad, och Smartboard finns i alla förskolor och grundskolor, men vi saknar en plan för investeringar och fortbildning.

En rapport från Skolverket kring IT-användning i skolan, visar att tillgången på modern teknik ökar, men även att lärare behöver fortbildning.

Enligt Barn- och utbildningsnämndens Framtidsplan, ”Kommer arbetet med att öka antalet datorer och läsplattor fortgå i verksamheterna.”

För 2014 finns 275 000 kronor för att göra nyinvesteringar. Och 3 miljoner finns i planen för att byta ut gamla och trasiga Undervisningsdatorer/AV-utr.

Centerpartiet i Gnesta föreslår därför att

  • En övergripande IT-plan arbetas fram för hela kommunen.
  • En särskild plan tas fram för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
  • Planerna ska innehålla program för fortbildning, reinvesteringar och nyinvesteringar.

Vi hoppas på en process där övergripande diskussioner förs med samtliga partier för att få en gemensam plan för framtiden.

2013-12-27
Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)

**** **** ****

På Kommunfullmäktige 10 februari 2014, anmäldes motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

**** **** ****

På Barn- och utbildningsnämnden den 29 april 2015, kommer vi att ta beslut om:

Datorer 700 tkr

Datautrustning 190 tkr

Utan att det finns en IT-plan!