Motion om Arkeologiska utredningar och utgrävningar

Jag anser att alla kostnader för arkeologiska utgrävningar och utredningar utgör riksangelägenheter, det vill säga att staten betalar notan.

Motion till Centerpartiets partistämma

Angående kostnaden för arkeologiska utredningar och utgrävningar!

Inom all verksamhet drabbas man idag av det faktum att det finns fornlämningar eller misstänkta sådana i det område man vill exploatera eller utveckla någon verksamhet.

Det är verksamhetsutövaren som belastas av kostnaden för arkeologiska undersökningar och utredningar. Detta är i allra högsta grad hämmande för all utveckling av nya verksamheter och bostäder, både på landet och i staden.

Jag anser det viktigt att utröna vår historia, både på kort och lång sikt, men det ska inte ekonomiskt få belasta den enskilde verksamhetsutövaren. Eftersom detta bör betraktas som en riksangelägenhet anser jag att staten skall stå för kostnaderna.

För att underlätta utveckling av bostäder samt verksamheter på platser med fornlämningar yrkar jag på

  • att alla kostnader för arkeologiska utgrävningar och utredningar utgör riksangelägenheter, det vill säga att staten betalar notan.
  • att motionen skickas till Centerpartiets partistämma.

Gnesta 2017-03-01
Håkan Ekstrand