Kulturen behöver mer plats i Gnesta

Vi sätter kulturen främst – den genomsyrar alla delar i vårt samhälle

“Inom kommunen sjuder det av kultur – allt på privat initiativ – vilket gläder oss. Men enligt aktörerna själva söker de en medpart på kommunen som kan administrera och hantera de frågor som skulle underlätta för dem att hålla i och hålla ut. Även för våra övriga medborgare krävs en sammanhållande kraft inom området. Dessutom har kommunen egna verksamheter som faller inom kultur, bland andra bibliotek, fritidsgård och kulturskola.”

Detta är ett utdrag ur Centerpartiets i Gnesta motion av den 10 maj 2017, där vi uppmanade till att inrätta en Kultur- och miljönämnd. Den skrev vi med anledning av att en politisk instans för kulturen försvann i och med omorganisationen.

Ett tydligare politiskt ansvar skulle på så sätt gynna både anställda tjänstemän och medborgare/utövare av kultur.

Trots att motionen inte föll majoriteten i kommunen i smaken framhärdar vi i våra planer inför valet - och efter!