Vår politik

Centerpartiet i Gnesta

Varje elev har rätt att inhämta högsta möjliga kvalitet på kunskap i våra skolor.

 • värna landsbygdsskolorna
 • öka samarbetet mellan grundskolan, högskolan och näringslivet
 • säkra ett tydligt ledarskap på varje skola
 • utveckla möjligheter till praktikplatser

Centerpartiet i Gnesta vill skapa hopp och framtidstro i vårt samhälle.

 • ansvarsfull användning av åkermark
 • mark för företagsetableringar
 • företagslots
 • företagshotell/företagskluster

Om hela Gnesta ska leva måste förbindelser i alla former finnas i hela kommunen.

 • säkerställa fiber/bredband i hela kommunen
 • verka för avropsstyrd trafik i hela kommunen
 • bygga cykelvägar mellan kommunens orter
 • säkra antalet turer med pendeltåg/regionaltåg och
  anslutande bussar

Gnesta har ett rikt kulturliv och ett föreningsliv som skapar möjligheter till en aktiv fritid.

 • satsa på ett kulturhus, där alla kan mötas, oavsett ålder, bakgrund, språk och kultur – i såväl kulturskolan som studieförbunden
 • fullfölja Gnesta Vattentorns renovering
 • skapa kulturskola i hela kommunen

En ansvarsfull integration
Vi är en folkrörelse där engagerade människor samlas för att föra Sverige och världen FRAMÅT. Då behövs alla – både gamla och nya svenskar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.