Vår politik


Vi tror att alla människor har en inneboende kraft och möjlighet att tillsammans skapa ett grönt, tryggt och närodlat Sörmland.
Genom blomstrande företagsamhet, ökad livskvalitet och en tro på alla människors lika värde skapar vi ett välkomnande och medmänskligt samhälle där stad och landsbygd växer tillsammans.

I vår vision Leva, verka, bo – berättelsen om Sörmlands framtid har vi samlat tankar och idéer från Eskilstuna i norr till Oxelösund i söder. Tillsammans har vi skapat långsiktig, resultatinriktad politik för att framtidens Sörmland ska vara ett attraktivt, levande och hållbart län där många vill leva, verka och bo.

sol-has-bg sol-light-text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.