ETT GRÖNT SÖRMLAND MED HÅLLBAR ENERGI


I framtidens Sörmland produceras egen hållbar, grön energi. Såväl barn och vuxna, som varor och information rör sig snabbt, tryggt och tillgängligt till, från och inom hela länet. Det är enklare att handla lokalproducerat och i det offentliga köket är närodlad mat en självklar del. Det finns jordnära kraft i framtidens Sörmland och den vill vi ta till vara på.

Tillsammans klarar vi omställningen - för klimatet och Sörmlands bästa.

sol-has-bg sol-light-text

ETT GRÖNT SÖRMLAND MED HÅLLBAR ENERGI

I framtidens Sörmland produceras egen hållbar, grön energi. Såväl barn och vuxna, som varor och information rör sig snabbt, tryggt och tillgängligt till, från och inom hela länet. Det är enklare att handla lokalproducerat och i det offentliga köket är närodlad mat en självklar del. Det finns jordnära kraft i framtidens Sörmland.

Vi ska nå visionen genom att:

 • fortsätta utveckla den jordnära kraft som Sörmlands livsmedelsproducenter kan erbjuda.
 • öka andelen närodlad mat i regionens kök.
 • öka och säkra elförsörjningen till de sörmländska företagen.
 • underlätta för havsbaserad vindkraft i grön omställning.
 • öka användandet av solceller på regionens fastigheter och optimera energianvändningen i regionens verksamhet. Så att elen används på bästa sätt.
 • verka för att knyta samman länet med kollektivtrafik och fungerande vägar.
 • stärka samverkan för gemensam planering av infrastrukturfrågor gällande järnväg, flyg, sjöfart, vägar, cykelvägar och bredband.
 • förbättra vägbelysning och underhåll av enskilda vägar.
 • öka antalet hållbara transporter.
 • ha en effektiv och samordnad kollektivtrafik som når hela länet med bland annat anropsstyrd trafik.
 • Ostlänken byggs och är öppen för regional trafik.
 • skapa säkra cykel och gångpassager över större vägar.
 • samverka regionalt för att bygga fler cykelvägar mellan samhällen.
 • ha regional samverkan för att öka besöksnäringen i länet bland annat inom cykelturismen.
 • samverka med näringslivet och kommunerna för att bredda utbildningar som bidrar till en hållbar tillväxt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.