KRAFT ATT VÄXA


Barnen ska alltid komma först i våra politiska prioriteringar.
Genom tryggt lärande och en nära gemenskap tror vi att livet blir meningsfullt, utvecklande och fyllt av frihet genom hela livet.
Varje individ ska få kraft att växa i Sörmland.

Vi vill att skolan ska möta barnen som de fantastiska individer de är, att det ska finnas fler trygga vuxna i klassrummen och att en meningsfull och rolig fritid ska vara en självklarhet genom hela livet.

sol-has-bg sol-light-text

tryggt lärande och nära gemenskap

Alla barn och unga ska få frihet och kraft att växa genom tryggt lärande och nära gemenskap. En bra skolgång och meningsfull fritid ger våra barn och unga kompetens och frihet att själva välja väg i livet och nå sin fulla potential.

Vi ska nå visionen genom att:

 • barnen alltid kommer först i våra politiska prioriteringar.
 • ta tillvara mångfaldens möjligheter och att skolan alltid möter barn och unga som individer.
 • verka för att alla barn och elever på förskolor och skolor i Sörmland, erbjuds en hög kvalité i undervisning och elevhälsoinsatser.
 • öka antalet vuxna i och utanför klassrummet för att ge barn och unga trygghet, motivation och studiero.
 • ge lärare bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
 • skapa en skola som finns nära och är bra för lokalsamhället.
  Det möjliggörs genom samverkan mellan skola, näringsliv och föreningsliv för att berika, motivera och inspirera.
 • värna om och stärka de mindre skolorna, såväl i staden som på landsbygden.
 • ha säkra skolvägar, såväl i staden som på landsbygden.
 • samverka med kommunerna för att skolskjuts ska erbjudas till alla skolor, vilket möjliggör ett fritt skolval.
 • samverka med angränsande län kring skolskjuts.
 • vidareutveckla skolkortens giltighet och geografiska räckvidd för att öka kollektivtrafikresandet.
 • erbjuda studerande resor med kollektivtrafiken till och från praktikplats.
 • erbjuda alla barn och unga kultur genom att värna och utveckla Sörmlandsmodellen.
 • erbjuda en meningsfull fritid och ökad fysisk aktivitet, vilket skapas genom ett rikt inkluderande föreningsliv i hela Sörmland.
 • stärka studieförbunden och därmed möjliggöra ett livslångt lärande för alla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.