Stockholmsregionen
Centerpartiet lokalt
  • / C i kyrkan

Centerpartiet i kyrkan

Centerpartiet är en aktiv nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan. Läs gärna vårt valprogram inför kyrkovalet 2017:  En trovärdig Folkkyrka, öppen för alla

Från valet 2017 har Centerpartiets nomineringsgrupp tre ledamöter i kyrkomötet och åtta ledamöter i Stiftet. Här möter du några av dem:

Kyrkans riks
Foto: Bernt Josephson

Från vänster: Daniel Sunesson, gruppledare Centergruppen i Stiftet, Lovisa Kronsporre, ledamor stiftet, Ellinor Moberg, ledamot kyrkomötet, Elisabeth Rydström, ledamot och gruppledare kyrkomötet, Cecilia Önfelt, ledamot stiftet och Gustav Öbrink, ersättare i kyrkomötet.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. Den 17 september 2017 valdes de personer som fått förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Vilken instans gör vad?

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna (mål och ekonomi) för de olika verksamheterna i din församling. Det handlar t.ex. om att ta beslut om hur stor andel som ska satsas på barn- och ungdomsverksamhet, på diakoni, på musik- och kör verksamhet och om man ska satsa på miljödiplomering för hållbar utveckling. Helt enkelt Närodlad politik. Vill du veta vem som representerar Centerpartiet i församlingarna, se respektive församlings hemsida.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, till exempel i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka ska renoveras och vid miljödiplomering för hållbarutveckling. Läs mer om Centerpartiets representation under fliken ”Stiftsfullmäktige”

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken samt utformning och innehåll i den nya kyrkohandboken. Läs mer om Centerpartiets representation under fliken ”Kyrkomötet”