• / C i kyrkan

Centerpartiet i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp vilket innebär att du kan rösta på oss.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år och äldre kan rösta och det är med din röst du avgör hur Svenska kyrkan ska styras.

sol-has-bg

Kyrkans riks

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. Den 17 september 2017 valdes de personer som fått förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Vilken instans gör vad?

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna (mål och ekonomi) för de olika verksamheterna i din församling. Det handlar t.ex. om att ta beslut om hur stor andel som ska satsas på barn- och ungdomsverksamhet, på diakoni, på musik- och kör verksamhet och om man ska satsa på miljödiplomering för hållbar utveckling. Helt enkelt Närodlad politik. Vill du veta vem som representerar Centerpartiet i församlingarna, se respektive församlings hemsida.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, till exempel i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka ska renoveras och vid miljödiplomering för hållbarutveckling. Läs mer om Centerpartiets representation under fliken ”Stiftsfullmäktige”

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken samt utformning och innehåll i den nya kyrkohandboken. Läs mer om Centerpartiets representation under fliken ”Kyrkomötet”