Stiftsfullmäktige

Stockholm stift

Stiftets uppgift är att främja församlingarnas verksamhet och bedriva tillsyn på olika sätt. Större delen av Stockholms stad och län tillhör Stockholms stift. Men stiften har en annan uppdelning än länen. Nynäshamn, Grödinge, Södertälje och Nykvarn tillhör Strängnäs stift. Upplands-Bro, Sigtuna och Norrtälje tillhör Uppsala stift.

Daniel&Gunilla

Stiftfullmäktigegruppen

Från vänster: Ing-Marie Laingren, Cecilia Önfeldt, Marcela Arosenius, Daniel Sunesson (gruppledare), Håkan Jonsson, Annette Denborg, Julian Kaijser, Anne-Marie Karlsson, Gunilla Blom (vice gruppledare) och Karin Simonsson-Norling.

Saknas på bilden gör Lovisa Kronsporre och Sven-Olof Kåhre

Centern i stiftet: Ökade från tre till åtta ledamöter


Efter valet 2017 ökade Centerpartiet sin representation från tre till åtta ledamöter i stiftsfullmäktige.

Vi samverkar i en koalition med Socialdemokraterna, FiSK (Fria liberaler i Svenska kyrkan) och Öka (Öppen Kyrka). Med vår förstärkning ger det oss ett större inflytande med större möjlighet till påverkan.

Tillsammans med övriga nomineringsgrupper i majoriteten har vi utstakat och identifierat vårt uppdrag. Uppgifter för stiftet under kommande år kommer vara mer av strategiska frågor kring medlemsutveckling, fastighetsförvaltning, hållbar och stabil ekonomi över tid där stiftet och församlingarna måste jobba smartare och bättre hushålla med de resurser som finns samt att tillämpa ny teknik i högre utsträckning. En stor och viktig fråga kommer också handla om det som kallas ”Mötesplats Stockholm”, vilket är ett nytt stiftskansli med konferens och mötesplats. Detta kommer vara i S:t Jacob kyrka, Kungsträdgården.

Centerpartiets representeras av:

Ordinarie ledamöter:

Daniel Sunesson, Västermalm församling

Anne-Marie Karlsson, Vallentuna församling

Lovisa Kronsporre, Össeby församling

Gunilla Blom, Adelsö-Munsö pastorat

Cecilia Önfeldt, S:t Matteus församling

Håkan Jonsson, Vantör församling

Julian Kaijser, Lidingö församling

Karin Simonsson-Norling, Sofia församling

Ersättare:
Sven-Olof Kåhre, Haninge pastorat

Marcela Arosenius, Solna församling

Ing-Marie Laingren, Brännkyrka församling

Anette Denborg, Österåker församling

Ledande positioner i stiftet:

Ann-Marie Karlsson är vald till 2:e vice ordförande i stiftsfullmäktige. Daniel och Gunilla representerar Centerpartiet i stiftsstyrelsen och Daniel i dess arbetsutskott (AU). Gunilla är dessutom vald till ordförande i det tunga egendomsutskottet, Cecilia representerar oss i kapitalförvaltningsutskottet och Håkan i domkapitlet samt Julian representerar oss i internationella utskottet.

Här är det program som Stiftets ledamöter arbetar för under perioden.

Framtidstro ska möta oss i kyrkorna i Stockholms stift. Där går stad och land hand i hand med öppna hjärtan.

För Centerpartiet är den lokala församlingen kyrkans grund i ord och handling, nära och med dig. Kyrkan ska vara tillgänglig och modern. Där ska vi känna oss hemma och stolta över svenska traditioner och kyrkoårets högtider. Vi vill ha en öppen folkkyrka som präglas av delaktighet, respekt och glädje oavsett om församlingen finns i Stockholms landsbygd eller i storstaden.

Det är en kyrka som bygger broar och bejakar möten mellan människor från olika kulturer, utvecklar respekt för varandra och bidrar till det mångkulturella, livsbejakande och spännande samhället. Det främjar integrationen i vår storstadsregion. Det är en kyrka som ger oss möjlighet att växa i tro och gemenskap i gudstjänster och utbildningar. Där kan vi hitta oss själva och varandra i en orolig värld.

Stockholm växer och förändras. För att möta framtidens behöver kyrkan och stiftsorganisationen utvecklas och anpassas. Centerpartiet i Stockholm stift stöder därför

  • aktiv samverkan mellan kyrkan och regionala aktörer som föreningar, näringsliv och offentlig förvaltning, för att vara integrerad och ledande i en medmänsklig samhällsutveckling
  • stiftets och församlingarnas klimat- och miljöarbete för en hållbar kyrka som är energieffektiv och fossilfri 2030
  • digitalisering av administration, förvaltning och kommunikation för att möta dagens och framtidens medlemmar och spara pengar
  • upprätta stabil och solid ekonomi och sunda arbetsplatser
  • att det kulturhistoriska arvet säkerställs och tillgängliggörs i hela stiftet


Här hittar ni hela programmet