Kyrkovalet -21

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp vilket innebär att du kan rösta på oss.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år och äldre kan rösta och det är med din röst du avgör hur Svenska kyrkan ska styras.

sol-has-bg

Centerpartiet i Stockholm stift

Centerpartiet i Stockholm stift bejakar att Svenska kyrkans är en demokratisk folkkyrka vars verksamhet utgår från församlingar och pastorat. Stiftets huvudsakliga ansvar är tillsyn och främjande av den lokala verksamheten genom att erbjuda kompetens inom juridik, fastigheter, hållbarhetsarbete, andlig fördjupning och utveckling.

Centerpartiet vill att

  • stiftet hushållar med resurserna genom att anpassa sin kostym utifrån avgiftsintäkten. Stiftsavgiften på 2,5 ören bör behållas.
  • digital teknik nyttjas för att nå fler människor i vårt stift, som präglas av mångfald.
  • Sammanslagningar eller delningar av församlingar ska ske på lokalt initiativ med krav på ekonomiskt hållbara enheter.
  • kapital och egendom förvaltas på ett hållbart sätt.
  • kyrkan arbetar med tydliga och mätbara hållbarhetsmål.
  • Stockholms stift ska vara den bästa arbetsplatsen där medarbetare trivs och utvecklas.

 

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. Den 17 september 2017 valdes de personer som fått förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Vilken instans gör vad?

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna (mål och ekonomi) för de olika verksamheterna i din församling. Det handlar t.ex. om att ta beslut om hur stor andel som ska satsas på barn- och ungdomsverksamhet, på diakoni, på musik- och kör verksamhet och om man ska satsa på miljödiplomering för hållbar utveckling. Helt enkelt Närodlad politik. Vill du veta vem som representerar Centerpartiet i församlingarna, se respektive församlings hemsida.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, till exempel i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka ska renoveras och vid miljödiplomering för hållbarutveckling. Läs mer om Centerpartiets representation under fliken ”Stiftsfullmäktige”

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken samt utformning och innehåll i den nya kyrkohandboken. Läs mer om Centerpartiets representation under fliken ”Kyrkomötet”

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.