Regeringens föreslår försämrad postservice – Ett hårt slag mot skärgården

Post och gustav hemming

Regeringens utredning Som ett brev på posten har föreslagit en rad kvalitetsmässiga och prismässiga försämringar av postservicen, vilket drabbar framför allt skärgårds- och landsbygdsbor, som redan nu är starkt kritiska till postens service. Det menar skärgårdslandstingsråd Gustav Hemming (C).

Utredningen Som ett brev på posten (SOU 2016:28) har nu föreslagit att minst 95 procent av breven ska ha delats ut senast först den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen, det vill säga att man slopar övernattsbefordran som gäller idag. Dessutom föreslås att portot höjs från dagens 6,50 kronor till att vara strax över 8 kronor, samt att man tar bort pristaket på brev över 250 gram. Det vill säga att skärgårdsborna kommer behöva betala mer för en sämre service.

Nu kräver Gustav Hemming att regeringen lyssnar på alla de kritiska remissinstanserna och gör om förslaget.

- För människorna som lever och verkar ute i Stockholms skärgård är situationen med posten redan idag en ansträngd fråga. Många har långa avstånd till viktiga samhällsfunktioner som apotek och affärer och få har tillgång till fiberuppkoppling, vilket gör att postgången där är och kommer att fortsatta vara en viktig fråga, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

- Genomför regeringen förslagen skulle det skapa stora svårigheter för människor som inte har tillgång till digitala verktyg. Som utredningen själv konstaterar är det små företag och äldre personer som bor i bland annat skärgården som har störst behov av en trygg och snabb postservice, säger Gustav Hemming.