Första patienten på plats på Nya Karolinska

NKS

I dag har Nya Karolinska i Solna tagit emot första patienten, efter mångårig planering och många beslut. Det är ett stort och viktigt steg för sjukvården i Stockholm och Sverige. Det skriver företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting på DN debatt.

 

”Ytterst handlar det om patienterna. I hela arbetet går patientsäkerheten alltid först och där har vi full tillit till de bedömningar som professionen gör. Det är de många patienterna som enkelt ska få snabbare vård utan köer, men det är också de allra sjukaste patienterna som ska erbjudas en vård som är så bra som det bara är möjligt. Detta uppdrag måste utgöra kärnan för hela vår välfärdsverksamhet.”

Alliansen skriver också om införandet av tematisk organisation som utgår från patientens väg genom vården. Denna nya organisation skapar möjlighet för sjukhuset att arbeta patientfokuserat och samla alla viktiga kompetenser runt patienten.

Men det finns också självkritik kring kommunikationen av sjukhusbygget. Alliansen skriver att spekulationer om den totala kostnaden för sjukhuset kunde ha undvikits om man redan från början varit tydligare med den totala kostnaden för sjukhuset.

Undertecknare är Gustav Hemming (C), Torbjörn Rosdahl, Marie Ljungberg Schött, Peter Carpelan och Paul Lindquist (M), Anna Starbrink och Daniel Forslund (L) och Ella Bohlin (KD).

Läs hela artikeln på http://www.dn.se/debatt/vi-borde-varit-tydligare-med-att-sjukhuset-skulle-bli-dyrare/