C kräver politisk handlingskraft mot våldet i Husby

Karin Ernlund. Foto: Joanna Pelirocha

Efter att våldet och kriminaliteten eskalerat i Husby och andra utsatta områden riktar nu Centerpartiet stark kritik mot regeringens bristande handlingskraft i frågan, men föreslår också kommunala lösningar. Under dagen har också Karin Ernlund (C), gruppledare i stadshuset, varit på plats i Husby för att delta i företagarförenings manifestation mot kriminaliteten.

-Vi kräver att Stockholms stad tillsätter ett kommunalt trygghetsråd där viktiga aktörer så som polisen, företagarföreningar, fastighetsägare med flera ingår. Syftet med rådet ska var att kunna genomföra fokuserade gemensamma insatser mellan olika aktörer för att säkerställa trygghet i hela Stockholm, säger Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholm stad.

-Vi vill inte ha några nya skrivbordsprodukter. Syftet ska vara att kunna genomföra gemensamma fokuserade och kraftfulla insatser. Boende, företagare och skolor ska kunna ha en direkt dialog med polisen och kommunen. Det tänkt som ett komplement till den nationella kriskommission Centerpartiet föreslår för trygghet i hela landet, säger Karin Ernlund (C).

Direkt kritik riktas också mot regeringen som Centerpartiet kräver ska ta ansvar och visa politisk handlingskraft.

-Vi kräver att Anders Ygeman (S) kommer till Stockholms stadshus och redovisar vad regeringen gör för att motarbeta våld och kriminalitet i utsatta områden och samtidigt för en dialog med de lokala politikerna, boenden och företagare, säger Karin Ernlund (C).