C stockholms stad: OS-notan får inte hamna i stockholmarnas knä

Stockholms stad har under fredagen presenterat en förstudie om huruvida Stockholm bör ansöka om att arrangera de Olympiska vinterspelen 2026. Centerpartiet menar att en ansökan om OS bara kan ske under garantier om att den enorma OS-notan inte hamnar i stockholmarnas knä.

-Det är roligt med stora evenemang och folkfest, men det är mindre roligt att behöva stå för notan när kalaset är slut. Projektet ska inte stå och falla med stockholmarnas plånböcker. Ett tydligt ekonomiskt ansvarstagande måste krävas, både från svenska staten och Internationella olympiska kommittén, säger Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholms stadshus.

- Det återstår många frågetecken kring ekonomiska risker, och utredningen bygger på att investeringar ska hålla budget och byggprocesser ska hålla tidsplanen. Vi vet att byggprojekt riskerar att försenas och att kostnader kan skena. Den här utredningen blir alltså något av en glädjekalkyl, säger Karin Ernlund (C).

- Snö brukar vara en viktig komponent när man arrangerar ett vinter-OS. En grundläggande förutsättning är att Stockholm delar värdskapet med Åre och Falun, där det finns befintliga anläggningar och bättre förutsättningar för snö. Vi kommer att kräva nolltolerans för prestigeinvesteringar, säger Karin Ernlund (C).

Detta är Centerpartiets tydliga krav på en ansökan om de olympiska vinterspelen 2016:

  • Stockholmarna ska inte bära den ekonomiska risken.
  • En korruptionsrevisor ska följa planering och genomförande från första till sista dag.
  • Nolltolerans mot prestigeinvesteringar. Alla kommunala investeringar som göras ska komma till nytta för den breda idrottsrörelsen.
  • En OS-by måste vara en del av stadens planerade bostadsbyggande.
  • Vi accepterar inte att man gör avsteg från stadens tuffa miljö- och klimatkrav på grund av OS.

Fakta:

Kostnader som utredingen beräknar att ett vinter-OS kommer föra med sig:

  • 60 miljoner för ansökan.
  • 2,2 miljarder i investeringar, bland annat för Hammarbybacken, Gubbängens IP. Flottsbro och Hamra.
  • 13,6 miljarder i driftskostnader.