CENTERPARTIETS VALMANIFEST ÄR BESLUTAT

Nu har Centerpartiets valmanifest presenterats. Här lyfts flera reformområden: om hur vi klarar klimatutmaningen🌻, ökar jämställdheten 👫, håller ihop landet, stärker såväl ekonomin som välfärden 🚑 och står upp för den liberala demokratin.🍀

– Det här valet är avgörande för hela vårt lands framtid. Det handlar om vilket Sverige vi vill ha och Centerpartiets vision för framtiden är hoppfull, säger partiledare Annie Lööf.

För Stockholmsregionens del ser vi att dessa punkter är extra viktiga:

🍀 Sverige behöver ett handlingskraftigt klimatledarskap som gör skillnad på riktigt. För att övervinna klimathotet måste vi ta vara på teknikens möjligheter och företagens innovationskraft.

🍀 Vi ska bygga en vård och omsorg som sätter människan i centrum. Den ska bedrivas närmare den som behöver hjälp och med bättre arbetsvillkor för medarbetarna. Så kortar vi köerna och stärker likvärdigheten i hela landet.

🍀 Vi ska bygga ett jämställt Sverige med möjligheter och rättvisa för alla. Vi ska stärka kvinnors trygghet och egenmakt - män som slår ska inte komma undan.

🍀 Det totala skattetrycket måste ner nästa mandatperiod. Vi kommer inte att medverka till några skattehöjningar som skadar jobben, det egna sparandet eller gör det dyrare att bo.

🍀 Vi ska stärka samhällskontraktet där Sverige är tryggt och säkert, från landets gränser till ditt kvarter. Vi behöver rusta Sveriges totalförsvar, stärka hela rättskedjan, satsa på förebyggande insatser och en likvärdig skola.

”Det är glädjande att vi idag har fattat beslut om ett valmanifest som så tydligt prioriterar den politik som behövs för att lösa de utmaningar Sverige och även Stockholms län står inför. För vi behöver politisk handlingskraft och samarbete för att genomföra den gröna omställningen. Vi behöver också ge långsiktiga förutsättningar för näringslivet och för att stärka hushållens ekonomi, men också en politik för ökad jämställdhet och trygghet,” säger distriktsordförande Michaela Haga.

”I valmanifestet har vi lagt grunden för den gröna och liberala utveckling Sverige behöver de kommande åren. Vi går till val på en offensiv politik för att skapa fler jobb och företag, stoppa klimatförändringarna och stärka människors frihet. Vi säger bestämt nej till skattehöjningar på jobb och företagande, sparande och boende”, säger Johan Krogh 1:e vice distriktsordförande.

Här kan du läsa hela Centerpartiets valmanifest