Världens mest attraktiva storstadsregion

Stockholmsregionen är en av världens bästa platser att leva på. Vår storstadsregion är en av världens mest attraktiva dit både människor och företag vill flytta.Detta är vi såklart mycket glada över och vi vill fortsätta att utveckla regionen i en riktning som gör att fler kan komma hit för att bo, arbeta och, inte minst, driva företag.

sol-has-bg

Ett företagsklimat i världsklass

Utan växande företag och entreprenörer som vågar satsa på nya affärsidéer så stannar utvecklingen i Sverige och i Stockholm. Men ett stort problem idag att det är för dyrt att starta företag och Sverige har idag ett av världens högsta skattetryck på anställningar. Detta vill vi ändra på! Det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd.

Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler som finns idag är både onödiga och tidskrävande. Detta innebär stora kostnader, för företagare men också för samhället. Vi vill att det ska vara färre blanketter och ett enklare språk. Även skattesystemet behöver förenklas, särskilt för mindre bolag. Vi tycker att de skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de faktiskt ger pengar till staten borde avskaffas.

För att kunna erbjuda ett företagsklimat i världsklass vill vi:

  • Att det ska bli enklare och mer lönsamt att starta företag.
  • Att arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag.
  • Minska regelbördan och förenkla skattesystemet.

Näringsliv och jobb på landsbygden och i skärgården

För att bibehålla vår storstadsregions attraktivitet och göra den lockande för ännu fler är det viktigt att vi även färjar den stora andelen landsbygd som vi har. Stockholmsregionen är Sveriges tredje största landsbygdslän och villkoren för dem som bor där måste förbättras. För samtidigt som förutsättningarna i många fall är sämre på landsbygden än i regionens tätare delar så finns där unika möjligheter och tillväxtkraft som hela regionen kan dra nytta av.

Småföretagarna är ryggraden i landsbygden och skärgården. Det är entreprenörer och eldsjälar, trots svåra förutsättningar, driver företag, verksamheter och föreningar som gör landsbygden levande. Precis som för alla andra av våra små- och medelstora företagare så måste regelkrånglet minska. Dessutom måste vi fortsätta att driva på för at bredbandet byggs ut så att det kommer till gagn för alla, även för dem på landsbygden.

En väg in på den svenska arbetsmarknaden

Många utrikes födda har svårt att ta sig över tröskeln och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden är idag betydligt lägre i denna grupp än bland inrikes födda. Detta måste förändras. Det måste bli enklare att komma i arbete och driva företag och på så sätt bidra till statskassan.

Idag är grundregeln att en person som saknar uppehållstillstånd inte får arbeta, men en asylsökande kan beviljas undantag. Centerpartiet vill vända på detta och istället låta asylsökande arbeta och att möjlighet att besluta om arbetsförbud istället ska gälla. Dessutom vill vi möjliggöra för asylsökande att att göra praktik, något som regeringen tog bort under 2017. Praktik har tidigare visat sig vara en fungerande väg till att få ett jobb.

Lika naturligt som det är att vara anställd lika naturligt vill vi göra det att vara företagare, så även för dem som invandrat till Sverige. För att underlätta för dessa människor att få en försörjning vill vi att det ska vara möjligt att starta så kallat instegsföretag. Det fungerar som enskild firma och med en omsättning på högst 250 000 kr. Detta skulle underlätta för alla dem som vill starta och driva ett eget företag.

För att ge fler människor möjligheten att ta ett kliv in på den svenska arbetsmarknaden vill vi:

  • Att alla asylsökande ska ha rätt att arbeta.
  • Göra det möjligt att starta ingångsföretag.