rena och levande vatten

Mälarens, insjöarnas och Östersjöns vatten ger Stockholmsregionen skönhet, dricksvatten, fisk och rekreation. Därför måste vi se till att vattnen hålls rena och levande, idag och imorgon.

Vi vill:

  • Stärka samarbetet och insatserna för att minska förekomsten av läkemedelsrester och farliga kemikalier i vattnet, både i Stockholms län och i Mälardalen.
  • Säkerställa ett fortsatt framgångsrikt fiskevårdsarbete i Stockholms län.
  • Verka för att Stockholms fiskmarknad får bättre förutsättningar och att det skapas en saluhall för närproducerade livsmedel och fisk i Stockholm.
  • Arbeta aktivt med att gå från ord till handling i det gemensamma miljöarbetet med andra regioner kring Östersjön.

sol-has-bg

 

Mälarens, insjöarnas och Östersjöns vatten ger Stockholmsregionen skönhet, dricksvatten, fisk och rekreation. Läkemedelsrester och farliga kemikalier i vattnet kan påverka vår hälsa och fortplantningsförmåga. Övergödningen kan döda Östersjöns bottnar, skada fisket och försämra möjligheter till bad, rekreation och turism. Djurlivet i sjö och hav är utsatt för stor stress, vissa sjöfågelarter minskar kraftigt. Samtidigt visar fisket i skärgården och Östersjön tecken på återhämtning, bland annat som följd av ett aktivt regionalt samarbete.

Arbetet med vattenmiljöfrågorna är uppsplittrat på många olika aktörer som arbetar med olika delar av vattenmiljöfrågorna utan en tydlig gemensam ambition och strategi. Centerpartiet har i landstinget drivit igenom en regional vattenmiljöstrategi och vill nu gå vidare med att skapa ett tydligare samarbete kring hur strategins mål ska uppnås.