Attraktiv SL-trafik

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv, tillgänglig och enkel att använda för alla, även för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Fortsatta satsningar måste göras inom färdtjänsten för att ge ökad service för den enskilde. Centerpartiet vill se mer konst i tunnelbanan. Det kan exempelvis handla om att upplåta ytor vid stationer och terminaler för musikanter och konstnärer.

Centerpartiet vill:

  • Göra en översyn och upprustning av alla pendeltågsstationer och bussterminaler i länet.
  • Göra det enklare att kontakta Trygghetscentralen exempelvis via SMS.
  • Upplåta fler ytor för konstnärliga uttryck vid stationer.
  • Förbättra service och komfort genom tillgång till internet, eluttag och skärmar med information och nyheter.
  • Öppna för entreprenörer att bedriva ombordförsäljning på pendeltågen.

sol-has-bg

Bekvämlighet och trivsel

Idag kan det vara svårt att ta sig fram med barnvagnrullator eller rullstol. Trånga, trasiga eller illaluktande hissar är tyvärr en del av många funktionsnedsattas och småbarnsföräldrars vardag.

Det ska vara lätt att felanmäla saker som inte fungerar och SL ska ha beredskap att åtgärda problemen så snabbt som möjligt. Du ska känna dig trygg i att din resa med rullstol, rullator eller barnvagn kan ta sig från dörr till dörr. Vi också att det ska gå att SMS:a Trygghetscentralen, så att du enkelt kan kalla på hjälp om du till exempel sitter i en tunnelbanevagn med någon som stör ordningen. Då kanske det inte känns tryggt att ringa och prata med den störande personen i närheten.

Centerpartiet vill ha mer levande stationsmiljöer med fler serveringar. Genom att upplåta fler lokaler för butiker, caféer och service vid stationer och terminaler skapas ökad trivsel och trygghet i kollektivtrafiken.

Det ska gå snabbt att få hjälp och att se resultat av sin rapportering. Trygghetslarm ska hanteras snarast möjligt. Klotter ska saneras inom ett dygn. Trasiga hissar och rulltrappor bör åtgärdas inom två timmar.

Centerpartiet vill att väderskydden vid busshållsplatserna ska bli fler och rustas upp i hela länet. För att göra det lättare att resa måste informations- och biljettsystem samordnas bättre än i dag. Vi vill också utöka antalet vakter och värdar för att du ska känna dig trygg och kunna få en bra service i kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda för alla, även för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Fortsatta satsningar måste göras inom färdtjänsten för att ge ökad service för den enskilde.

Centerpartiet vill se mer konst i tunnelbanan. Det kan exempelvis handla om att upplåta ytor vid stationer och terminaler för musikanter och konstnärer. Det ökar tryggheten i kollektivtrafiken och gör resan trevligare.

Kollektivtrafikresan måste kunna användas för exempelvis arbete. Därför vill Centerpartiet öka servicen i kollektivtrafiken genom WiFi eller annan internettillgång, eluttag och TV-skärmar som kan visa nyheter i pendeltågen samt att exempelvis tillåta ombordsservering.

Centerpartiet vill:

  • Göra en översyn och upprustning av alla pendeltågsstationer och bussterminaler i länet.
  • Göra det enklare att kontakta Trygghetscentralen exempelvis via SMS.
  • Upplåta fler ytor för konstnärliga uttryck vid stationer.
  • Förbättra service och komfort genom tillgång till internet, eluttag och skärmar med information och nyheter.
  • Öppna för entreprenörer att bedriva ombordförsäljning på pendeltågen.