Pendelbåtar

- båtar i SL-trafiken

Genom en utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten skapas smarta genvägar genom och till Stockholm. Infrastrukturen finns där i form av vattnet, pendelbåtar är också ett yteffektivt transportmedel som inte bidrar till trängsel i gaturummet. Centerpartiet ser en stor potential att locka fler att välja cykeln om omvägar i form av broar försvinner.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla pendelbåtstrafiken, bland annat till Ekerö, Värmdö, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Vaxholm, Nacka, Täby, Botkyrka, Vårby och Österåker.
  • Öka pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vatten, bland annat till Hammarby sjöstad, Västra Kungsholmen och mellan Norr och Söder Mälarstrand.
  • Att pendelbåtarna ska ha plats för ett stort antal cyklar och vara smarta genvägar för cyklister.
  • Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i båttrafiken.

sol-has-bg

Pendelbåtar

Genom en utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten skapas smarta genvägar genom och till Stockholm. Infrastrukturen finns där i form av vattnet, pendelbåtar är också ett yteffektivt transportmedel som inte bidrar till trängsel i gaturummet. Centerpartiet ser en stor potential att locka fler att välja cykeln om omvägar i form av broar försvinner. Bra angöringspunkter för byte mellan land- och vattenburen kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett sammanhängande trafiksystem.

Samma hänsyn till miljöpåverkan måste tas för pendelbåtstrafik som för landtrafik. För Centerpartiet är det självklart att när ny båttrafik introduceras ska den ha minsta möjliga miljöpåverkan. Teknikutvecklingen för båtar går snabbt framåt och Centerpartiet vill att SL ligger i framkant när det gäller att testa och introducera ny teknik.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla pendelbåtstrafiken, bland annat till Ekerö, Värmdö, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Vaxholm, Nacka, Täby, Botkyrka, Vårby och Österåker.
  • Öka pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vatten, bland annat till Hammarby sjöstad, Västra Kungsholmen och mellan Norr och Söder Mälarstrand.
  • Att pendelbåtarna ska ha plats för ett stort antal cyklar och vara smarta genvägar för cyklister.
  • Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i båttrafiken.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.