Spårtrafik

Centerpartiet och Alliansen genomför historiska satsningar på spårtrafiken i Stockholmsregionen. Citybanan är den största järnvägssatsningen i Stockholmsregionen sedan tunnelbanan byggdes. Den kommer att fördubbla tågkapaciteten genom Stockholm.

Centerpartiet vill:

 • Ha fler direkttåg och nattåg i pendeltågstrafiken.
 • Bygga klart Tvärbanan från Sickla station i ost till Kista i norr.
 • Bygga klart Spårväg City från Djurgårdsbron till Norra Djurgårdsstaden och koppla samman Spårväg City med Lidingöbanan.
 • Modernisera och uppgradera Roslagsbanan.
 • Bygga Spårväg syd.

sol-has-bg

Pendeltåg, lokalbanor och spårvagnar

Centerpartiet och Alliansen genomför historiska satsningar på spårtrafiken i Stockholmsregionen. Citybanan är den största järnvägssatsningen i Stockholmsregionen sedan tunnelbanan byggdes. Den kommer att fördubbla tågkapaciteten genom Stockholm. Tvärbanan knyter ihop kollektivtrafiken från Sickla station via Gullmarsplan till Alvik och vidare till Solna och Kista. Lidingöbanan rustas upp och knyts samman med Spårväg City som kommer att trafikera den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Saltsjöbanan rustas upp och Sickla blir en ny knutpunkt i och med att Tvärbanan förlängs från Sickla udde till Sickla station. Roslagsbanan rustas upp och uppgraderas med dubbelspår för ökad kapacitet och jämn 10-minuterstrafik.

För att förbättra spårtrafiken i Stockholms södra delar är det också nödvändigt att Spårväg Syd byggs. Tvärförbindelserna måste förbättras på fler platser i länet. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är angelägen. Så också den så kallade ”Norra böjen” som möjliggör pendeltågstrafik från Märsta till Arlanda.

Spårtrafiken i södra länet behöver utvecklas. Spårväg Syd mellan Flemingsberg – Skärholmen – Älvsjö ska genomföras,. Vi vill också säkra en förbättrad trafikering med pendeltåg sträckan Södertälje-Järna-Mölnbo-Gnesta samt pröva möjligheten för en framtida pendeltågstrafikering till Hölö.

Pendeltågens tillförlitlighet måste förbättras och fler snabba direkttåg från till och från Stockholms central behövs. Centerpartiet vill också att pendeltågstrafiken går dygnet runt.

I möjligaste mån ska spårtrafik ledas in centralt i Stockholm och kollektivtrafiken från övriga länet ska alltid syfta till att minimera antalet byten så att kollektivtrafiken utgör ett attraktivt alternativ till biltrafik.

Spårtrafiken ovan jord är en viktig del av utbyggnaden av tvärförbindelser. För trafiken i Stockholms innerstad är dock inte spårvägar prioriterade. Istället vill Centerpartiet satsa på eldrivna bussar med egna körfält och god framkomlighet samt satsa på ytterligare tunnelbaneutbyggnad.

Centerpartiet vill:

 • Ha fler direkttåg och nattåg i pendeltågstrafiken.
 • Bygga klart Tvärbanan från Sickla station i ost till Kista i norr.
 • Bygga klart Spårväg City från Djurgårdsbron till Norra Djurgårdsstaden och koppla samman Spårväg City med Lidingöbanan.
 • Modernisera och uppgradera Roslagsbanan.
 • Förlänga Roslagsbanan till Arlanda, bygga Norra Böjen från Märsta mot Arlanda samt förlänga Roslagsbanan till Rimbo.
 • Bygga Spårväg syd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.