En region fri från brott och extremism

Det borde vara en självklarhet att du som bor i Stockholmsregionen ska kunna känna dig trygg i det område du lever och bor i. Tyvärr är det inte så idag. Det är en utveckling som måste vända. Du ska aldrig behöva se dig över axeln på väg hem från tunnelbanan. Du ska känna dig säker på att polis, ambulans och brandkår kommer när du behöver dem.

sol-has-bg

Det är vår skyldighet att se till att våra invånare, oavsett bostadsområde, känner sig trygga. Det är oacceptabelt att det finns människor som lever år ut och år i områden där samhället lagar inte gäller. Områden där blåljuspersonal inte kan hjälpa dem drabbade eller där närbutiken tvingas slå igen på grund av hot och våld. Vi måste vända utvecklingen! Men det kommer att ta tid och det kommer att kräva många insatser, särskilt i våra utsatta utanförskapsområden. Bland annat behövs ett förebyggande arbete, både från kommunen och från polisen.

  • Ha en närvarande polis i hela regionen.
  • Ökade resurser till såväl kommunen som polisen för brottsförebyggande arbete.
  • Dra in alla former av bidrag till organisationer som inte respekterar demokrati.

En trygg stadsplanering

För att kunna skapa en trygg och säker region måste vi bygga den så att människor trivs. Här ska man man vilja leva det goda livet. Vi vill bygga en region där alla får plats och där alla är välkomna. En viktig del i detta är att bygga bostadsområden där människor känner sig trygga under dygnets alla timmar. I det yttersta fallet är det alltid polisens uppgift. Men redan när ett område planeras kan mycket göras samarbete mellan fastighetsägaren och kommunen.

För att kunna bygga en region där alla trivs vill vi:

  • Ge möjligheter för samarbeten mellan föreningsliv, bostadsbyggare samt näringsliv.
  • Jobba mer effektivt med förebyggande arbete mot klotter och skadegörelse.
  • Stärka tryggheten i utemiljön genom trygg stadsplanering.

Närings- och föreningslivets betydelse

Närings- och föreningsliv har en viktig funktion när det kommer till att skapa en region fri från brott och extremism. I det brottsförebyggande arbetet kan verksamheter som samarbetar för ökad närvaro och synlighet, vid särskilda tillfällen under dygnets mörka timmar, skapa en ökad trygghet för invånarna.

Det finns också en viktig funktion för närings- och föreningslivet när det kommer till att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Att dessa människor får en sysselsättning och får vistas i en miljö präglad av goda värderingar kan göra stor skillnad och motverka att de hamnar snett i livet.

  • Inför en fritidscheck för att stötta föreningar och göra fritidsaktiviteter tillgängliga för fler.
  • Erbjud en personlig lots till den som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig och stärk samarbetet mellan kommunen och kriminalvården efter att en person avtjänat sitt straff.
  • Fler brottsförebyggande insatser mot kriminalitet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.