FolkHälsa

 Centerpartiet vill:

  • Satsa mer av hälso- och sjukvårdsbudgeten på hälsofrämjande insatser.
  • Starta upp opportunistiska screeningmetoder som skapar förutsättningar att tidigt identifera ohälsa, såsom högt blodtryck eller förmaksflimmer.
  • Öka kunskapen och förskrivningen av fysisk aktivitet på recept, FAR
  • Stärka det förebyggande arbetet generellt inom hälso- och sjukvården.
  • Utveckla tidiga insatser för att minska risken för ohälsa, vårt hembesöksprogram för nyfödda är en sådan.

sol-has-bg