Innovation och digitalisering i vården

Centerpartiet vill:

  • Införa en patientportal för att du som patient skall kunna jämföra vårdgivare mot varandra.
  • Att det ska bli lättare för patienter att använda sig av e-hälsotjänster inom sjukvården.
  • Att all vård i Stockholmsregionen ska ha journal- och IT-system som kan kommunicera med varandra.
  • Att vårdkontakter ska kunna ske digitalt.
  • Att det ska vara möjligt att ringa videosamtal till 1177 Vårdguiden och 112.

sol-has-bg