Missbruk

Centerpartiet vill:

  • Att sprutbytet utgör en del i ett brett arbete där hälsosamtal, HIV- och Hepatit C-testning samt rådgivning ingår.
  • Se fler samordnande insatser för att kunna erbjuda en väg tillbaka till samhället.
  • Ge regionen ett tydligare ansvar för all missbruksvård
  • Permanenta och utveckla sprutbytesprogrammet.

sol-has-bg