Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har synliggjorts och fler människor får hjälp med sin ångest, oro och andra psykiska besvär. Idag kan det tid att få hjälp. Det tycker vi är fel, särskilt när det gäller barn och unga. Där är det särskilt viktigt med snabb hjälp.

Centerpartiet vill:

  • Stärka arbetet mot psykisk ohälsa
  • Det ska vara låga trösklar till att få vård inom psykiatrin och rehabilitering för psykisk ohälsa
  • Ha flexibilitet och ta större hänsyn till den enskilda patienten i övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin
  • Att du som patient skall kunna välja vårdgivare inom psykiatrin
  • Att sprutbytet utgör en del i ett brett arbete där hälsosamtal, HIV- och Hepatit C-testning samt rådgivning ingår.
  • Se fler samordnande insatser för att kunna erbjuda en väg tillbaka till samhället.
  • Ge regionen ett tydligare ansvar för all missbruksvård

sol-has-bg

 


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.