Centerpartiet Botkyrka/Grödinge nämnd och styrelseuppdrag för 2019-2022

Dag Ahlse dag.ahlse@centerpartiet.se

Kommunalråd

Gruppledare

Ordinarie i kommunstyrelsen

Ordinarie i kommunfullmäktige

Vice ordf. i kultur o fritid

Ordförande i organisationen Botkyrka

Ersättare i platsen Botkyrka

 

Benita Hägg benita.hagg@botkyrka.se

Politisk sekreterare

Ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

 

Johan Lunnelie johan.lunnelie@centerpartiet.se

Ordinarie i kommunfullmäktige

Vice ordförande i
Brottsförebygganderådet

Vice
ordförande i Fair trade city

 

Hans Lundberg hans.lundberg@centerpartiet.se

Vice ordförande i Miljö o hälsa

Nämndeman fram till 2020

 

Johanna Mäkinen johanna.makinen@centerpartiet.se

Ordinarie i socialnämnden

 

Göran Melander goran@vemego.se

Ordinarie i utbildningsnämnden

 

Per-Martin Larsson naesla@telia.com

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och AU

 

Camilla Eriksson camilla.eriksson.blombacka@gmail.com

Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie i föreningsutskottet

Ombud till STORSTHLM

 

Antra Johanson-Rantins antrajr@gmail.com

Ersättare i arbetsmarknad o
vuxenutbildningsnämnden

Ersättare i mångkulturellt samhälle

 

Björn Lundholm iprel.se@iprel.se

Ersättare i tekniska nämnden

Sonja Jonasson sonja.am.jonasson@gmail.com

Ersättare i vård o omsorg

Ordinarie i Konstrådet

Dzintra Bergström zundes2@hotmail.com

Ersättare i valnämnden

 

Herbert Falck herbert.falck@live.se

Ordinarie i upplev Botkyrka

 

Sandra Jacobsson CUF jacobsson.sandra@live.se

Ordinarie i dialogkommissionen

 

Eva Lundholm eva_lundholm_81@hotmail.com

Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättare i Botkyrkabyggen