Ledamöter 2019 - 2022

Dag Ahlse, dag.ahlse@centerpartiet.se

Kommunalråd

Gruppledare

Kommunstyrelsen, ordinarie

Kommunfullmäktige, ordinarie

Kultur- och fritidsnämnd, 1:e v ordförande

Utskott Botkyrka som organisation, ordförande

Utskott Botkyrka som plats, ersättare

Ombud bolagsstämmor Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB, Södertörns Energi AB, SRV Återvinning AB och Botkyrka Stadsnät.


Benita Hägg, benita.hagg@centerpartiet.se
Politisk sekreterare
Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare


Johanna Mäkinen, johanna.makinen@centerpartiet.se

Socialnämnd, ordinarie

Socialnämndens Ungdoms- & Vuxenutskott, ersättare

Förvaltningsrätten, nämndeman


Göran Melander, goran.melander@centerpartiet.se

Utbildningsnämnd, ordinarie

Brottsförebyggande rådet, v ordf


Pehr-Martin Larsson, naesla@telia.com

Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare

Samhällsbyggnadsnämndens bygglovsberedning, ordinarie


Camilla Eriksson, eriksson.camilla@centerpartiet.se

Kommunfullmäktige, ordinarie ledamot

Miljö- och hälsoskyddsnämnd, ordförandet

Storsthlm, ordinarie


Antra Johanson-Rantins, antrajr@gmail.com

Kommunfullmäktige, ersättare

Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum - MKC, suppleant

Länsrätten, nämndeman

Förvaltningsrätten, nämndeman


Björn Lundholm, iprel.se@iprel.se

Teknisk nämnd, ersättare


Sonja Jonasson, sonja.am.jonasson@gmail.com

Vård- och omsorgsnämnd, ersättare


Dzintra Bergström, zundes2@hotmail.com

Valnämnd, ersättare


Herbert Falck, herbert.falck@centerpartiet.se

Upplev Botkyrka AB, ordinarie

Hågelbyparken AB, ordinare

Gode Män Jordbruks- eller skogsbruksfrågor, ordinarie


Eva Lundholm, eva_lundholm_81@hotmail.com

Kommunfullmäktige, ersättare

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, ersättare


Namir Shamany

Fair trade city, v ordf

Samhällsbyggnadsnämnd, ersättare


Emma Grönlund

Förvaltningsrätten, nämndeman


Malek Zbadi

Dialogkommissionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.