• / Vår politik
  • / Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden


sol-has-bg

Botkyrka har idag en sommarjobbsgaranti som garanterar alla som är mellan 16 och 18 år ett sommarjobb. I teorin är det bra att låta alla som vill få ett första möte med arbetslivet. Tyvärr har det inte fungerat i praktiken. Även om det finns många fantastiska sommarjobb i kommunen så finns det också många bristfälliga. Att ha en garanti som tvingar kommunen hitta ett visst antal platser oavsett tillgänglighet tvingar ner och riskerar kvaliteten. Vi tycker inte att kommunen borde fortsätta betala för de platser som inte håller måttet och därmed vill vi anpassa sommarjobbsgarantin till marknadens utbud och efterfrågan, men självklart ska vi sträva efter att så många ungdomar som möjligt har ett sommarjobb.

Centerpartiet står för att valfrihet alltid ska vara ledande för kommunens tjänster och därmed vill vi självklart arbeta mot ett mer checkbaserat system. Jobbpeng är ett utmärkt exempel på detta. Det består av att den arbetssökande själv får bestämma vem som ska hjälpa denne att hitta ett nytt jobb. Om den valda aktören lyckas sätta en person i varaktigt arbete så får aktören en fast summa pengar. Det är ett sätt att använda sig av den fria marknaden och civilsamhället för att minska arbetslösheten i kommunen.

Mål för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

  • Marknadsanpassa sommarjobbsgarantin
  • Inför en kommunal jobbpeng
  • Nyanlända ska erbjudas att påbörja sin språkutveckling i svenska senast fyra veckor efterankomst och så långt det är möjligt i kombination med arbete, praktik eller annan aktivitet.
  • Vi vill se fler externa aktörer i aktivt arbete med arbetsmarknadsåtgärder
  • Förstärk näringslivskontoret med kompetenser som har erfarenheter inom basindustrin.