Kommunstyrelsen


sol-has-bg

Då kommunens nuvarande styre under en lång tid har visat en vilja att hantera kommunens finansiering genom att kontinuerligt höja skatten är det många kostnader som ökat. Det finns i kommunen gott om möjliga effektiviseringar som kan göras utan att kvaliteten på kommunens tjänster sänks. Botkyrka står dock inför många utmaningar, inte minst har vi har en pågående flyktingkris där vi tar en enorm del av ansvaret. Där sänker nu staten ersättningarna för de flyktingar vi har hos oss nu och de vi kommer att ta emot.

Dialogforum fyller inte den funktion som man ville att den skulle fylla. Gängse invånare har lite kontakt med dessa forum och deltagarna är i de flesta fall redan politiskt aktiva. Vi anser att detta ansvar kan läggas på nämnderna direkt genom att man exempelvis har sammanträden på andra ställen än på kommunhuset så att fler har möjlighet att delta i dem öppna sammanträdena.

Mål för Kommunstyrelsen:

  • Effektivisera och och rationalisera, kommunen måste vara en effektiv organisation
  • Avskaffa dialogforum
  • Kilmatarbetet ska fortsätta vara en prioriterad fråga i kommunen
  • Utöka sammarbetet med de andra Södertörnskommunerna