Kultur- och fritidsnämnden


sol-has-bg

Från ett traditionellt perspektiv har kommunen alltid ägt sina byggnader, utfört sina tjänster med egen personal i egna lokaler. Konsekvensen kan då bli att en aktör ska göra allt, tillhandahålla all service, och då inte heller särskilt bra. Ett bra exempel på att motverka detta, som har testats i Nacka kommun med stor framgång, är privatupphandlade bibliotek. Salar för förvaring av böcker har förvandlats till ljus öppna ytor som attraherar ungdomar i allt högre grad. Att göra om bibliotek från något man av skolan tvingas besöka, till en mötesplats som de faktiskt vill besöka.

Kommunen måste sluta med ”allt åt alla”-projekt, ett utmärkt exempel på detta är Drömdeg, något som kommer ytterst få invånare till godo och där nästan ingen motprestation krävs av mottagaren.

Kulturen borde vara tillgänglig för alla. Därför tycker vi att strukturella satsningar som upprustning av kulturbyggnader är avsevärt bättre användningsområden för skattebetalarnas pengar. Det är något som borde växa organiskt och inte detaljstyras av politiker.

Mål för Kultur- och fritidsnämnden

  • Upphandla delar av biblioteksverksamheten.
  • Kommunen ska inte ha några kommunala verksamheter inom kultur eller fritidsområdet som konkurrerar med näringslivet, som t.ex. gym eller caféer.
  • Genomför en jämställdhetsanalys av föreningsbidragen
  • Avskaffa Drömdeg och liknande projekt
  • Prioritera verksamheter som kommer en större del av kommuninvånarna till godo

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.