Miljö- och hälsoskyddsnämnden


sol-has-bg

Botkyrka har idag många vattenådror och vattenskyddsområden , något som Centerpartiet i Botkyrka vill värna om. Vi vill ställa större krav på geotekniska undersökningar för att respektera vattenådror vid nybyggnation.

Botkyrka har fortfarande kvar naturliga vattenkällor som går att dricka direkt ifrån under hela året. Vi vill börja aktivt mäta vattenkvaliteten och öka skyltningen för att informera invånarna om denna fina möjlighet vi har i vår kommun.

Självklart finns det även här utrymme för effektiviseringar och ett ökat fokus på nämndens kärnverksamhet.

Botkyrkas framtid hänger på hur vi tar hand om barnen idag. På många lekplatser, dagis och skolgårdar finns det idag bildäck, gamla leksaker och annan utrustning som innehåller farliga gifter som riskerar barnens hälsa. Det som var billiga leksaker förr har vi nu mer kunskap om och det går inte att ignorera

Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnden

  • Botkyrka kommun i egenskap av arbetsgivare verkar för att rutiner införs för förebyggande
  • smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom påkommunens arbetsplatser
  • En ökad satsning på tillsynsverksamheten
  • Arbeta för att fler tankställen för mer miljövänliga drivmedel etableras i kommunen, exempelvis biogas och el
  • Undersöka behovet av en båtbottentvätt och spolplatta för fritidsbåtar i t.ex. Grödinge
  • Avsätta 250 000 till ungdomsverksamhet så att de kan byta ut leksaker och utrustning som innehåller gifter.