Tekniska nämnden

Botkyrka Centerparti. Tekniska Nämnden.

Det är inte de stora satsningarna som kostar hundratals miljoner som alltid behöver stå i
fokus. Det finns många små lösningar som fortfarande kan förbättra livskvaliteten för kommunen och dess invånare.

Centerpartiet vill att de blomsterrabatter som kommunen underhåller ska fokusera på växter
som tar upp mycket koldioxid ur luften.

När en stad växer fram och de gröna ytorna minskar uppkommer det ett behov att ta hand om dagvattnet. Det finns idag naturliga metoder som använder växter för att göra just detta. Det ökar vattenkvaliteten och är mer långsiktigt hållbart alternativ än alternativen.

Mål för Tekniska nämnden:

  1. Prioritera koldioxidupptagande och kvävebindande växter när nyplanteringar görs.
  2. Bygg så kallade "gröna" dagvattenlösningar.
  3. Prioritera dagvattenutbygnaden i Eriksberg och Fittja.
  4. Samarbeta med näringslivet för att etablera ett tankställe med biogas och el i Tumba för kommunens och allmänhetens fordon.
  5. Användningen av miljövänliga kemikalier ska eftersträvas, men först sedan naturliga
    biologiska medel prövats.
  6. I kommunens planteringar ska fruktträd och buskar som har ätliga bär prioriteras.
  7. Inrätta en fond för forskning/utveckling av ny miljövänlig teknik.