Utbildningsnämnden


sol-has-bg

Vi lever i en värld där datorer och teknik blir en allt vanligare del av vår vardag. Botkyrka erbjuder redan egna datorer för elever i högstadiet men vi vill att även mellanstadieelever ska ha den möjligheten. Att börja med datorer tidigt är viktigt för att ungdomar ska ha möjligheten att ha de bästa förutsättningarna inför framtida arbetsplatser. Datorer är även något som kraftigt ökar attraktiviteten hos skolorna.

Kommunens upphandlingsförfarande lämnar idag mycket att önska. Jämfört med andra kommuner är det tiotals miljoner i skillnad mellan kostnader för en förskola. Det krävs en total översyn av kommunens upphandlingsförfarande istället för en aldrig sinande lista av allt som ska finnas på förskolan. En lösning är att istället låta kommunen erbjuda en viss mängd pengar och möjliggöra för företag att inkomma med offerter. Det skulle ge förutsättningar att komma på nya lösningar som kan effektivisera arbetet, där konkurrensen grundas på vem som kan erbjuda den högsta kvaliteten, inte vem som kan göra det för lägst pris.

Centerpartiet vill också föredala 46 miljoner av statliga välfärdsanslagen till en välförtjänt lönehöjning för Botkyrkas lärare.

Mål för Utbildningsnämnden

  • Inför en-till-en från årskurs 3
  • Kortare platsgaranti – det ska gå fortare att få plats i förskolan
  • Mer planerad fysisk aktivitet
  • Alla elever ska ges rätt förutsättningar att fritt välja skola
  • Förbättra resursfördelningsmodellen så att den blir mer rättvis samt använda en del av resurserna till att höja lärarlönerna
  • Nolltolerans - ingen i skolans värld ska behöva utsättas för kränkande behandling eller våld, oavsett om man är elev eller vuxen, polisanmäl alla brott i skolan
  • Skolor som drivs i kommunal regi ska frikopplas från detaljstyrning och istället, så långt det är möjligt, drivas på samma sätt som fristående verksamheter. Låt skolan vara egna resultatenheter, där rektor har huvudansvar och läroplanen är det huvudsakliga styrdokumentet.