Haninge
Centerpartiet lokalt
  • / En levande skärgård

Centerpartiet står på skärgårdsbornas sida!

Bild

Centerpartiet vill att hela Haninge utvecklas. För oss är det viktigt att människor ska kunna bo och verka på likvärdiga villkor i hela vår kommun. Haninge har en stor skärgård som vi måste bejaka. Vi ser att det finns några frågor som berör skärgården särskilt och som Centerpartiet vill ta tag i under nästa mandatperiod.

För det första vill Centerpartiet att färjeläget för tung biltrafik till Ornö flyttas från centrala Dalarö för att kunna utveckla Dalarö på ett positivt sätt. Den tunga biltrafiken hindrar en vidare utveckling av Dalarö och medför betydande besvär för Dalaröbor. Vi är väl medvetna om att frågan är komplicerad, men för att komma framåt måste man börja ta steg. Centerpartiet välkomnar en konstruktiv diskussion och kommer driva frågan från kommunens sida. Resultatet måste bli ett positivt lyft för vår del av skärgården och för skärgårdsborna.

För det andra måste placeringen av ambulanshelikoptern lösas. Idag är den placerad i Norrtälje då helikopterbasen i Värmdö dömts ut. Landstingsledningen tillsammans med Värmdö kommun jobbar för att lösa placeringen i Värmdö men det finns tveksamheter. Att helikoptern är placerad ända bort i Norrtälje är en stor nackdel för södra delarna av skärgården. Därför har Centerpartiet tagit initiativ till att Haninge kommun utreder en lämplig placering om inte ambulanshelikoptern kan placeras på Värmdö.

För det tredje motsätter sig Centerpartiet kraftiga och orättvisa höjningar av bygglovstaxan för de boende i skärgården och på landet. Nu finns ett förslag om höjning av avgiften för bygglov och förhandsbesked med ca 30 procent i Haninge utanför detaljplanerat område. Denna avgiftshöjning kommer särskilt drabba de boende i skärgården och på landsbygden där förhandsbesked är ofta den enda möjligheten till mindre exploatering av sin mark. Vi kan acceptera att avgiften höjs lika för alla med åtta procent, men inte denna kraftiga höjning för skärgården. Centerpartiet är det enda partiet i Haninge kommun som säger nej till avgiftshöjningen på 30 procent!

Centerpartiet kommer fortsätta kämpa för skärgården och för att stärka möjligheterna att bo och verka i hela vår kommun. Det handlar om att förbättra bygglovshanteringen och att kommunen ska präglas av god tillgänglighet och gott bemötande. Det handlar också om att stärka förutsättningar för att driva företag och särskilt för småföretagare.