Kyrkoval 2021

Bild

Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp i Haninge pastorat

Den 19 september är det kyrkoval och du som är medlem i Svenska kyrkan och som är 16 år eller äldre kan göra din röst hört! Centerpartiet i Haninge ställer upp som nomineringsgrupp med kandidater från hela kommunen.

Centerpartiet i Haninge arbetar för att kyrkan ska förbli en öppen och tillgänglig plats för alla. Inte för att alla som söker sig till kyrkan är kristna utan för att vi som är med och bestämmer om vår lokala kyrkas framtid är det.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Till kyrkans verksamhet ska du vara välkommen, inte minst om du känner dig ensam, utsatt eller är på flykt. Vi vill ha en öppen folkkyrka som samarbetar med andra samfund så länge som samarbetet grundar sig på respekt för demokratiska principer och kyrkans kristna värdegrund.

Vi tror att tillgängliga mötesplatser för gemenskap, mångfald och byte av erfarenheter håller ihop och utvecklar vårt samhälle. Vi vill att kyrkan ska finnas nära dig, både fysiskt och digitalt, genom livets alla skeden. Vi arbetar aktivt för att alla kyrkor och mötesplatser förvaltas ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Vi vill exempelvis se laddstolpar vid våra kyrkor och är positiva till att låta solceller och vindkraft ge kyrkans verksamhet energi.

Vi arbetar för att kyrkan ska erbjuda:

  • plats för gemenskap och social samvaro
  • ett rikt utbud av musik och kultur
  • verksamhet för barn och unga i trygga vuxnas sällskap
  • digital öppenhet, tillgänglighet och utveckling
  • Aktivt arbete för minskat klimatavtryck samt ökad biologisk mångfald


Hur går valet till?

Centerpartiet ser kraften i varje människa! Res dig upp ur soffan och rösta för allas lika värde den 19 september! Du ska ha fått ditt röstkort per post senast den 1 september. Du kan förtidsrösta eller vänta till valdagen söndagen den 19 september.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval


PRESENTATION AV VÅRA KANDIDATER

Fram till och med kyrkovalet den 19 september kommer ni få ta del av vilka frågor våra kandidater brinner extra mycket för. Listan med kandidaternas presentationer kompletteras succesivt.

Sven Olof Kåhre, Jordbro

-Vilken/vilka är din/dina hjärtefrågor i Haninge pastorat?

En öppen allmän folkkyrka med stark miljötänk där alla ska känna sig välkomna och sedda är min hjärtefråga. En kyrka för både glädje och sorg här i livet.Haninge pastorat ska självklart bli miljöcertifierade enligt kyrkans egna miljöprogram för en hållbar framtid. (Läs mer här https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/miljo-och-hallbarhet )

Själv vill jag se laddstolpar med solceller vid våra kyrkor och begravningsplatser så att både vi och våra fordon kan få kraft i från ovan när vi besöker pastoratet. Haninge pastorat är ganska nybildat och arbetet med det kan inte släppas utan att vi framtiden ska kunna vara stolta över en lyckad sammanslagning.

Ellen Karlberg, Vendelsö.

-Vilken/vilka är din/dina hjärtefrågor i Haninge pastorat?

Mitt hjärta klappar för kyrkans sociala verksamhet. Att till exempel barn och unga, oavsett bakgrund, är välkomna till aktiviteter utan kostnad eller till mycket låg kostnad är viktigt.

I trygga vuxnas sällskap kan fler växa och hitta gemenskap och framtidstro. En annan fråga är hur vi jobbar vidare för en effektiv förvaltning av kyrkans egendom och bidrar till den gröna omställningen i samhället.

Annica Ullhag, Västerhaninge

Vilken/vilka är din/dina hjärtefrågor i Haninge pastorat?

Att kyrkan ska vara öppen för alla och framförallt erbjuda stöd och gemenskap för både unga och gamla. Jag vill även se en folkkyrka med ett starkt miljötänk med fokus på innovativa lösningar för att minska utsläpp och effektivisera energiförbrukningen.

Varför behövs Centerpartiet i Svenska kyrkan?

För mig har Centerpartiet en mycket tydlig värdegrund - allas lika värde. Vår kyrka ska vara inkluderande och välkomnande för alla troende, icke troende, medlemmar och icke medlemmar

Lena Vilmar, Jordbro

Vilken/vilka är din/dina hjärtefrågor i Haninge pastorat?
Omsorgen om människan i livets alla skeden - från födseln till livets slut – och omsorgen om de anhöriga därefter.
Församlingen har aktiviteter som kan möta varje människa i glädje, kris och sorg.

-Varför behövs Centerpartiet i Svenska kyrkan?
Centerpartiet behövs för att vi slår vakt om den öppna folkkyrkan och alla människors lika värde.

Centerpartiet har en lång tradition bakom sig i svenska kyrkan. Nu behövs för att garantera att vi får en miljömässig kyrka i framtiden.

Peter Svanäng, Västerhaninge

Vilken/vilka är din/dina hjärtefrågor i Haninge pastorat?

Samarbete och utbyte med andra trosåskådningar, för att minska främlingsrädsla/fientlighet.

-Varför behövs Centerpartiet i Svenska kyrkan?

För att försvara vår demokrati. Ge kraft åt människor att göra egna livsval.

 

Har du frågor om Centerpartiet i Haninges deltagande i kyrkovalet?

Kontakta Marina Seinegård, marina.seinegard@haninge.se

Text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.