Kyrkoval 2021

Bild

Centerpartiet ställer upp som nomineringsgrupp i Haninge pastorat

Den 19 september är det kyrkoval och du som är medlem i Svenska kyrkan och som är 16 år eller äldre kan göra din röst hört! Centerpartiet i Haninge ställer upp som nomineringsgrupp med kandidater från hela kommunen.

En röst för Centerpartiet i kyrkovalet är en röst för en kraft som står upp mot främlingsfientlighet, för tolerans och en kyrka som är en välkomnande plats för gemenskap. Flera av våra kandidater är redan idag aktiva i kyrkans verksamhet och ställer upp i kyrkovalet för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av Haninge pastorat såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Våra kyrkor ska vara mötesplatser för gemenskap, erfarenhetsutbyte och mångfald där människor känner sig välkomna och väl bemötta. Vi vill stärka kyrkans roll genom hela livet för ett pastorat som finns för människor i olika situationer och livsskeden. Kyrkan ska fortsatt vara en plats i samhället som är tillgänglig för alla, särskilt de som är ensamma, utsatta eller på flykt, inte för att de är kristna utan för att vi är kristna. Du kan lita på att Centerpartiet står upp för medmänsklighet, hållbarhet och allas lika värde.

Har du frågor om Centerpartiet i Haninges deltagande i kyrkovalet?

Kontakta Marina Seinegård, marina.seinegard@haninge.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.