Valplattform 2018

Bild

Centerpartiet vill att hela Haninge utvecklas, alla individers frihet respekteras och mångfalden tas tillvara. När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet. Istället för att vända kappan efter vinden och dras längre ut mot kanterna, så väljer vi en annan väg för hela Haninge: Framåt!

Centerpartiet strävar efter ett hållbart Haninge där människor får bestämma mer själva. I Centerpartiets Haninge känner människor hopp och framtidstro. Alla ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina livsdrömmar oavsett varifrån du kommer eller var i kommunen du bor. Under kommande mandatperiod arbetar Centerpartiet i Haninge för:

 • Att mänskliga rättigheter genomsyrar all kommunal verksamhet och att vi är ett föredöme när det gäller att säkerställa rättigheterna och leva upp till lagen om nationella minoriteterna.
 • Att bebyggelsen är sammanhållen och i huvudsak ligger i direkt anslutning till en utbyggd kollektivtrafik men att byggandet sker i alla kommundelar så hela Haninge utvecklas.
 • Att stora, orörda grönområden bevaras och de gröna svaga ekologiska spridningssambanden stärks.
 • Att det inte blir någon bilbro till Rudan och någon som helst bostadsexploatering intill naturreservatet.
 • Att planeringen påbörjas av nya Hemfosa som ska byggas miljöoch klimatvänligt med målet att bli Europas trähushuvudstad.
 • Att trygghet byggs in genom en medveten och brottsförebyggande stadsplanering där ljussättning och det feministiska perspektivet tydligare lyfts in.
 • Att kommunen har en näringslivspolitik som gör oss till den mest småföretagarvänliga kommunen i Sverige, en självklar plats för entreprenörskap och företagsamhet.
 • Att mer satsas på föreningslivet och nattvandrare för ett tryggare samhälle och det goda samarbetet med polisen utvecklas så att polisens närvaro kan öka i alla kommundelar.
 • Att arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld är en prioriterad uppgift för att säkerställa människors och särskilt flickors och kvinnors frihet och jämställdhet.
 • Att skolan erbjuder platser som inspirerar ungdomar till kreativitet och innovation och att barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ska få möjligheter till utveckling i rätt skolmiljö.
 • Att funktionshindrade får rätt stöd och service och att barn- och äldreomsorg håller bra kvalité och motsvarar efterfrågan i varje kommundel.
 • Att en kraftig satsning görs på kultur och ökad tillgång till kultur för både barn och äldre, men särskilt ungdomar och att kommunens ekonomiska satsning på kultur höjs till 1 000 kr per invånare.
 • Att det byggs en ny simhall med 25-metersbassäng i Västerhaninge och på sikt byggs Torvalla om till en ny modern simhall med en 50- metersbassäng.
 • Att arbetet mot giftfri vardag prioriteras. Målet är att ingen människa ska bli utsatt för gifter, oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.