All utveckling sker hållbart med miljön i fokus

Bild

En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar och vad människor kan åstadkomma tillsammans. Centerpartiet spelar en viktig roll för den gröna omställningen i Sverige och har varit drivande för att det finns ett nytt styrande klimat- och miljöpolitiskt program i Haninge. Miljöarbetet inriktas framåt på att uppfylla målen i programmet, som kontinuerligt kommer att följas upp på ett sätt som tidigare inte skett. Haninge ska vara i framkant i miljö- och klimatarbetet och med kraft vill vi höja kommunens ambitioneratt visa på konkreta resultat för ett bättre klimat, för renare luft, för renare vatten och för renare och giftfria miljöer, kort och gott hållbar utveckling.

För att åstadkomma ett grönt hållbart Haninge vill Centerpartiet skapa och uppmuntra till medvetenhet, delaktighet och förutsättningar för en hållbar livsstil. Framgång i arbetet för hållbar utveckling sker genom att kombinera miljöansvar med tilltro till teknikens och utvecklingens kraft.

Vi anser att lika viktigt som skyldigheten att betala när man belastar miljön, är rättigheten att få betalt när man producerar ekosystemtjänster. Vi tror att alla parter gynnas av en tätare dialog mellan kommunen, näringsliv, föreningsliv och invånare.

Vi vill göra det billigare och enklare att investera hållbart och att underlätta investeringar i miljö- och klimateffektiv teknik genom en effektivare myndighetsutövning. Därför vill vi att miljötillsynen för den enskilde företagaren samordnas bättre och anpassas till hur stor verksamheten är för respektive företagare.

Centerpartiet i Haninge vill:

  • att vi tar vara på alla kommunens förnybara naturresurser för att stötta vår energiförsörjning och blir mer självförsörjande.
  • att vi värnar om havet och dess resurser, genom att minska föroreningar och samtidigt stötta mer kreativa miljölösningar.
  • att Haninges medborgare blir fanbärare inom miljömedvetenhet, genom att korrekt information ges från tidig ålder.
  • att Haninges medborgare, organisationer och företag ska ha det lätt att göra rätt i sina val som påverkar miljön.
  • att Haninges infrastruktur tillåter mer miljövänliga alternativ inom transporter.
  • att vi värnar om våra naturreservat och dess invånare, genom bildning och ökade resurser.
  • att fler fastigheter i Haninge kan förses med solpaneler, både privata hus och kommersiella och kommunala byggnader.
  • uppmuntra och underlätta – inte straffa kommuninvånarna till att göra rätt miljöval.
  • medverka till att bygga fler säkra infartsparkeringar i närhet till pendeltågsstationer och stombusslinjer.
  • samverka med enskilda fastighetsägare, bostadsrätts-, samfällighets- och hyresgästföreningar när det gäller miljöfrågor. Föreningarna ska få hjälp och stöd för att med sina medlemmar gå i täten i frågor som handlar om miljömedvetenhet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.