Haninge ska utvecklas från förort till stad

Bild

Centerpartiet arbetar aktivt för att Haninge kommuns utveckling ska bli både positiv och hållbar.

Hela Haninge ska byggas klimatsmart i enlighet med översiktsplanen. Flertalet bostäder ska byggas vid pendeltågsstationerna för att möta klimathotet, lösa bostadsbristen och skapa förutsättningar för vitala lokalsamhällen. Bredband, mobil 5G och fibernät måste byggas ut i alla delar av kommunen. Ornö och Utö som kärnöar ska utvecklas med både klimatsmarta boenden, livsmedelsbutiker och ett gott kulturliv. Livsmöjligheterna i skärgården ska stärkas.

Livskvalitet är viktigt. Vi vill bygga samhällen där människor trivs och känner tillit till varandra. Platser där vi minskar utanförskap, oro och brottslighet. Hyresrätten och allmännyttans andel av bostadsbeståndet behöver höjas. I Haninge måste det byggas prisvärda hyresrätter som fler har råd med men som fortfarande håller hög kvalitet. Byggandet av kooperativa hyresrätter ska uppmuntras. Seniorboende och ungdomsbostäder ska prioriteras. Haninges fastighetsägare ska inbjudas till att utveckla kommunen. Riktlinjer för mark- och exploatering ska underlätta en mer aktiv markpolitik.

Centerpartiet i Haninge vill:

  • att vi tidigt i stadsplaneringen planerar för kommuninvånarnas aktiva fritid.
  • att hela Haninge utvecklas utifrån sina lokala förutsättningar med bostadsbebyggelse och tillgång till offentlig och kommersiell service.
  • möta klimatutmaningen och bostadsbristen genom att flertalet nya bostäder byggs något tätare i anslutning till pendeltågsstationerna, samtidigt som vi skapar bra förutsättningar för service.
  • spara grönytor och skog genom förtätning av bebyggelsen.
  • att stråket från Dammträsk till Rudan ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde och att Kulturhusparken i Handen bevaras.
  • öka Haninges attraktion så fler vill bosätta sig, jobba här och besöka vår kommun.
  • jobba för ett Haninge med livskvalitet i fokus.
  • utveckla besöksnäringen i Haninge så att fler människor får möjlighet att upptäcka våra sevärdheter, som t.ex. Rudanområdet, Tyresta Nationalpark, Jordbro gravfält, Dalarös unika skärgårdsmiljö samt närheten till bad och vattenaktiviteter.
  • att nästa steg i Haninges utveckling tas med en ny översiktsplan under kommande mandatperiod.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.