Kultur, idrott och möjlighet till en tillgänglig och meningsfull fritid

Bild

Centerpartiet ska vara ett hälsofrämjande parti och lägga mycket fokus på att förebygga sjukdom och ohälsa. Vården ska inte bara finnas till hands när vi väl har blivit dåliga. Den ska också ge oss hjälp och råd för att vi inte ska bli sjuka. Vi behöver bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom.

Vi måste tidigt i stadsplaneringen säkerställa platser för aktivitetshus, bibliotek, kulturhus och lek när vi planerar nya större områden. Men vi måste också tidigt i all planering få in ytor för spontanidrott för alla åldrar. Kombinerade lekplatser och utegym och fler klätter- och lekvänliga skulpturer ökar leklusten och motoriken hos barn, unga och vuxna.

Vi vill att det ska finnas ett brett idrottsliv i hela kommunen. Både etablerade och nya sporter ska bli tillgängliga för fler. Centerpartiet arbetar för att idrottsklubbar ska få komma till fritids och skolan, så att barn kan få testa många olika idrotter. Då kan fler hitta en favorit och kanske börja med en idrott. Det är också viktigt att det satsas lika mycket på tjejers och killars idrottande.

Nya Haninge Kulturhus ska bli den plats och huvudscen som föreningar och medborgare vill ha och behöver. Det behöver också byggas flera mindre utomhusscener i olika kommundelar som kan användas av alla.

Civilsamhället med de idéburna och ideella föreningarna, är viktiga spelare/aktörer i arbetet med att skapa kultur, idrott och en aktiv fritid för kommunens invånare. De är positivt med i olika förenings-och medborgardialoger på ett tidigt stadium. Vi behöver också bli bättre på att bygga/tänka in/samutnyttja lokaler så att föreningslivet får många platser att vara på.

Centerpartiet i Haninge vill:

  • lägga mer av kommunens budget på hälsofrämjande insatser.
  • skapa förutsättningar för att de finns simskolor, gärna föreningsdrivna, vid våra badplatser sommartid.
  • att det ska finnas fler fria ytor för t.ex. spontan fotboll, friidrott, boule, paddel, m.m.
  • skapa möjlighet till skid- och skridskouthyrning/utlåning på Rudan.
  • hålla liv i och utveckla kommunens vandringsleder och se till att löpande underhåll och översyn görs.
  • satsa på e-sporten i kommunen som sport, evenemang och som gymnasieutbildning.
  • utveckla kulturhistoriska miljöer och göra upplevelser i anslutning till dessa attraktiva och tillgängliga för fler.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.